Fabricats de peces per a la indústria i la ramaderia,     
            recobriments i polièster en general